1. Όνοσμο, το κομψότατο. Ενδημικό σπάνιο του Μπούρινου.( Onosma elegantissimum)
Ένα από τα 8 τοπικά ενδημικά φυτά του Μπούρινου που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Φυτρώνει αποκλειστικά σε εδάφη με οφιολιθικά πετρώματα.

Θεωρείται από τα σπανιότερα φυτά της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Κάνοντας κλικ στη φωτογραφία μπορείτε να τη δείτε σε ακόμη μεγαλύτερη μεγέθυνση

 

Κάνοντας κλικ σε κάθε έναν από τους αριθμούς 1 έως 19 μπορείτε να δείτε και τις άλλες φωτογραφίες

της εικονικής παρουσίασης.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 13 14 15 16 17 18 19

επιστροφή στην αρχή της παρουσίασης