19.  Εσπερίς του Ρέχιγκερ
από τα πιο σπάνια φυτά της χώρας μας,
τοπικό ενδημικό του Μπούρινου, δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.
Φυτρώνει σε μικρούς πληθυσμούς, σε βραχώδεις περιοχές της κοιλάδας του Μεσιανού νερού.
Είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος.
Πήρε το  όνομά του από το μεγάλο Αυστριακό καθηγητή Ρέχιγκερ  που το ανακάλυψε.

Κάνοντας κλικ στη φωτογραφία μπορείτε να τη δείτε σε ακόμη μεγαλύτερη μεγέθυνση

 

Κάνοντας κλικ σε κάθε έναν από τους αριθμούς 1 έως 19 μπορείτε να δείτε και τις άλλες φωτογραφίες

της εικονικής παρουσίασης.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 13 14 15 16 17 18 19

επιστροφή στην αρχή της παρουσίασης