5. Άγριος κρόκος
Κρόκος ο χρυσός (Crocus aureus)
Φυτρώνει στα λιβάδια της ανώτερης ζώνης του Μπούρινου.
Ανθίζει πολύ νωρίς αμέσως μετά το λιώσιμο των χιονιών.

Κάνοντας κλικ στη φωτογραφία μπορείτε να τη δείτε σε ακόμη μεγαλύτερη μεγέθυνση

 

Κάνοντας κλικ σε κάθε έναν από τους αριθμούς 1 έως 19 μπορείτε να δείτε και τις άλλες φωτογραφίες

της εικονικής παρουσίασης.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 13 14 15 16 17 18 19

επιστροφή στην αρχή της παρουσίασης