10. Ινούλα η λογχόφυλλη. Σπάνιο είδος για τη χώρα μας

Κάνοντας κλικ στη φωτογραφία μπορείτε να τη δείτε σε ακόμη μεγαλύτερη μεγέθυνση

 

Κάνοντας κλικ σε κάθε έναν από τους αριθμούς 1 έως 19 μπορείτε να δείτε και τις άλλες φωτογραφίες

της εικονικής παρουσίασης.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 13 14 15 16 17 18 19

επιστροφή στην αρχή της παρουσίασης