1. Φ.Κ.Βώρου: Το Μακεδονικό Zήτημα και ο Μακεδονικός Αγώνας.
2. Θεοδώρα Ζωγράφου - Βώρου:  Παύλος Μελάς.
3. Γεώργιος Μπόντας :Η δράση της Σιάτιστας στο Μακεδονικό Aγώνα.
4.Ο κατάλογος των  Ελλήνων αξιωματικών και   υπαξιωματικών οι οποίοι έδρασαν επί κεφαλής των  ενόπλων ομάδων  στη Μακεδονία.
5.Από τις λιγότερο γνωστές σελίδες της Ιστορίας μας: Μακεδονικός Αγώνας-Μελένικο-  Γεώργιος Σφήκας   ΝΕΟ

επιστροφή