«Ο κατάλογος των  Ελλήνων αξιωματικών και   υπαξιωματικών οι οποίοι έδρασαν επί κεφαλής των  ενόπλων ομάδων εις την Μακεδονίαν είναι  μακρός. Άλλοι από αυτούς είναι γνωστοί και άλλοι όχι. Θα ήτο όμως παράλειψις ιστορική να   μη μνημονευθούν ενταύθα παρά το όνομα του   έθνομάρτυρος Παύλου Μελά τα ονόματα εκείνων που συνειργάσθησαν μαζί του ή συνέχισαν το εργον του. Τα παραθέτομεν λαμβάνοντες ταύτα από τους δημοσιευθέντας εις διαφόρους μελέτας καταλόγους.

Λοχαγοί: Ν. Δουμπιώτής ( Αμύντας) και Μ. Μωραίτης.
Υπολοχαγοί  : Κ. Μαζαράκης (Ακρίτας), Γ .Τσόντος (Βάρδας), Στέφ. Δούκας (Μάλιος), Νικόστρατος Καλομενόπουλος  (Νίδας), Κωνστ. Δημαράς (Τρομάρας) 
Ανθυπολοχαγοί : Τέλος   Αγαπηνός (  Άγρας), Ν. Τσολάκης (Γέρμας), Χρ. Πραντούνας (Καψάλης), Ζαχ. Παπαδάτος (Φούφας), Μαρίνος Λυμπερόπουλος (Κρόμπας), Ι. Βλαχάκης (Λίτσας), Ι. Βαρδης, Λ. Πετροπουλάκης, Σ. Φραγκόπουλος, Π. Μάνος (Βέργας), Ν. Πλατανιάς (Λαχτάρας), Χρ. Τσολακόπουλος (Ρέμπελος), Αρ. Κόης (Βάλτσος), Γρ. Φαληρέας (Ζάκας), Ν. Ρόκας (Κόλιας), Χρ. Παπαγακής (Αγραφιώτης), Δ. Κοσμόπουλος , (Κουρπέτης), Γ.Κατεχάκης (Ρούβας), Δ. Παπαβιέρος (Γκούρας), Κ. Μπουκουβάλας, Φ. Πηχεών,  Β. Πανουσόπουλος (Τρομάρας).
Ανθυπίλαρχοι:  Β. Παπας (Βρόντας), Π. Κλείτος (Δόμπρας) καί  A. Παπαλουκάς.'Υπομοίραρχος Σπυρομήλιος,

Ανθυποφαρμακοποιός :Γ. Τόμπρος (Ρουπακιάς),
Ανθυποπλοίαρχος : Δεμέστιχας (Νικηφόρος) και
Σημαιοφόρος: Κίμων  Αργυρόπουλος.
 Εκ  των ύπαξιωματικών , άρχηγοί ενόπλων ομάδων υπήρξαν οι
Επιλοχίαι :Γ. Κονδυλης, Χρ.  Καραπάνος, Δ. Μπουζόπουλος, Χρ. Μινίδης, Μιχ. Φουρνιδάκης, Π. Κουκής, Α. Τσιμπιδάρος, Στρ. Λούρος, Δ. Δημητριάδης, Β. Παπαβασιλείου, Π. Σαμαντάς, Δ. Χατζόπουλος, Ι. Μπαντής και

Λοχίαι: Ζερβέας, Μπενούκας, Παπακώστας, Νικλάμης, Τσίμπουρας, Καραμήτρος, Κουβέλης, Χιονάκος, Μαντούβαλος, Πουρνάρας, Τσακτούρης.

Ως αρχηγοί επίσης ενόπλων ομάδων υπηρέτησαν και προσέφεραν ανυπολογίστους υπηρεσίας δεκάδες ιδιωτών.


Διον. Α. Κόκκινου, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, τ. 1ος σ. 794-5


επιστροφή στο άρθρο του Φ.Κ.Βώρου

επιστροφή  στον πίνακα περιεχομένων