Η οικογένεια του Αθανασίου Ζάχου

δασκάλου της Αστικής Σχολής Χώρας

 

 

 
 
 

Με κλικ  σε κάθε τίτλο μπορείτε να δείτε αντίστοιχα :

το κείμενο της διάλεξης και τις διαφάνειες  που το συνόδευαν,

τμήμα της έκθεσης φωτογραφίας με θέμα "αντιστίξεις" και

το κείμενο του ενημερωτικού δίπτυχου που διανεμήθηκε στους επισκέπτες της έκθεσης.

 

1η ανάρτηση: 4/11/2012