Μιχαήλ Κουκουλίδης.

Ευεργέτης της Σιάτιστας,

(1872 –1954).

Την Προτομή του, που βρίσκεται στο πάρκο του Αγίου Νικολάου Γεράνειας, φιλοτέχνησε ο γλύπτης Λάζαρος Λαμέρας. Την κατασκευή της χρηματοδότησε ο Δήμος Σιάτιστας. Τα αποκαλυπτήριά της έγιναν στις 4/11/ 1959.

Φωτογραφία : Συλλογή Αικ. Ζωγράφου

περισσότερα