Μιχαήλ Κουκουλίδης

(Σιάτιστα,1872 – Θεσσαλονίκη,1954)

 

Ο Μιχαήλ Κουκουλίδης το 1884, σε ηλικία 13 ετών, έφυγε από τη Σιάτιστα και εγκαταστάθηκε στο Ποζάρεβατς της Σερβίας, κοντά στον μεγάλο του αδελφό Γιάννη. Η εμπορική του δραστηριότητα μεταφέρθηκε αργότερα στο Βελιγράδι, όπου ίδρυσε μεγάλο κατάστημα νεωτερισμών και απέκτησε σημαντική περιουσία.

Το 1911 παντρεύτηκε τη Σιατιστινή Αλεξάνδρα Κ. Πάντου. Το 1927 το ζευγάρι εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.

Μαζί με τη γυναίκα του διέθεσαν για ευεργεσίες τη μεγάλη τους περιουσία. Μεταξύ των άλλων έστειλε στο Γυμνάσιο και τα Δημοτικά Σχολεία της Σιάτιστας εποπτικά όργανα και γραφική ύλη, έστελνε από ένα σακί αλεύρι κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα στους απόρους κατοίκους της Σιάτιστας, ανήγειρε το «Ηρώον των πεσόντων», ανέλαβε την αποπεράτωση του ναού του Αγίου Νικολάου Γεράνειας, συνέβαλε στην ανέγερση του Μητροπολιτικού Μεγάρου και στο έργο της ύδρευσης Σιάτιστας. Με χρήματα του «κληροδοτήματος Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου» κτίστηκε το Πνευματικό Κέντρο Σιάτιστας. 

Την Προτομή του, που βρίσκεται στο πάρκο του Αγίου Νικολάου Γεράνειας, φιλοτέχνησε ο γλύπτης Λάζαρος Λαμέρας. Την κατασκευή της χρηματοδότησε ο Δήμος Σιάτιστας. Τα αποκαλυπτήριά της έγιναν στις 4/11/ 1959.

ΠΗΓΕΣ:

Εφημερίδα Κοζάνης, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, φύλλο της 9ης/11/1959.

Μπόντας Γεώργιος, Ευεργέτες και δωρητές της Σιατίστης. Θεσσαλονίκη 1983.

Στρακαλής Μιλτιάδης, 50 έτη Ελευθερίας, Αθήναι 1962.

Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Λεύκωμα ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΝ ΜΝΗΜΗ, Θεσσαλονίκη 1972.

Ημερολόγιο 2011 του δικτυακού τόπου http://www.siatistanews.gr