Αναστάσιος Τσίπος.
           Ευεργέτης της Σιάτιστας
                       
(1900-1981)
.

 

Η Προτομή του βρίσκεται στον περίβολο του ΤΕΛ «Αναστάσιος Τσίπος».

Η κατασκευή της χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο Σιάτιστας.

Τα αποκαλυπτήριά της έγιναν στις 10/11/2002.

Φωτογραφία : Συλλογή Αικ. Ζωγράφου

περισσότερα