Αναστάσιος  Τσίπος

(1900-1981)

 

Ο Αναστάσιος Τσίπος φοίτησε μέχρι τη Β΄τάξη στο Τραμπάντζειο Γυμνάσιο. Το 1916 αποφάσισε να μεταναστεύσει στην Αμερική. Εκεί φοιτά σε νυχτερινές σχολές του Cass Technical High School στο Detroit-Michigan και αποκτά τεχνική μόρφωση. Το 1926 προσλαμβάνεται ως πωλητής στην εταιρεία General Motor Corporation. Συνεχίζει να μορφώνεται και γίνεται ανώτερο διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας. Το 1962 μετά από υπηρεσία 36 χρόνων στην εταιρεία, σε παραρτήματά της σε όλες τις ηπείρους, παραιτείται και επιστρέφει στην Ελλάδα.

Δωρεές: 

Μεταξύ άλλων …Το 1962 πρόσφερε 40.000 δολάρια, με τα οποία ανεγέρθηκε στη Σιάτιστα η Δημόσια Τεχνική Σχολή, η οποία σήμερα λειτουργεί ως Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΠΟΣ.

Το 1965 διέθεσε 20.000 δρχ. για την κατασκευή «παιδικής χαράς» στη γειτονιά του Μπούνου.

Το 1967 διέθεσε 25.000 δολάρια για την ανέγερση του ξενοδοχείου ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ και 600.000 δραχμές για την επίπλωση και τον εξοπλισμό του.

Διέθεσε 2.000.000 δραχμές για την ανέγερση της δεύτερης πτέρυγας του Οικοτροφείου του Γυμνασίου.

Κατά καιρούς διέθεσε και άλλα μικρότερα ποσά για τις ανάγκες της πόλης.

Απόσπασμα από  την ιδιόχειρη διαθήκη του, της 3ης/9/1978: 

 «…  Έλαβον την πρόνοιαν δια την σύστασιν καταπιστεύματος κατά τους αμερικανικούς νόμους δια συμβάσεώς μου εν ζωή με τον οικονομικόν οργανισμόν της Βοστώνης υπό τον τίτλον FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON OLD KOLONY TRUST DIVISION, εις τον οποίον οργανισμόν ενεπιστεύθην την διαχείρησιν εσαεί της όλης εν Αμερική περιουσίας μου, δια να λειτουργήσουν αρκεταί υποτροφίαι υπέρ μαθητών και μαθητριών της Σιατίστης και της περιφερείας του Νομού Κοζάνης χάριν σπουδών πλήρους φοιτήσεως εις το εν Θεσσαλονίκη Αμερικανικόν Κολλέγιον ΑΝΑΤΟΛΙΑ και εις την Αμερικανικήν Γεωργικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης…».

Η Προτομή του βρίσκεται στον περίβολο του ΤΕΛ «Αναστάσιος Τσίπος». Η κατασκευή της χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο Σιάτιστας. Τα αποκαλυπτήριά της έγιναν στις 10/11/2002.

 

 

ΠΗΓΕΣ:    

Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Λεύκωμα ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΝ ΜΝΗΜΗ, Θεσσαλονίκη 1972.    

Μπόντας Γεώργιος, Αφιέρωμα στη μνήμη του Αναστασίου Θωμά Τσίπου, Μεγάλου Ευεργέτη της Σιάτιστας ( 1900- 1981), Σιάτιστα 1981.

Μπόντας Γεώργιος, Ο Αναστάσιος Θωμά Τσίπος, Μεγάλος Ευεργέτης της Σιάτιστας (1900- 1981), εφημερίδα ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, 8/11/2002.

Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, φύλλο της 6ης/4/1965,σελ. 5.