Το εξώφυλλο του δίπτυχου που δόθηκε στο ακροατήριο

επιστροφή