Προσπαθούμε  μια πρώτη προσέγγιση στην τοπική μας Ιστορία καταγράφοντας όσες πληροφορίες γνωρίζουμε για εκείνους  εκ των "πεσόντων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνας" τα ονόματα των οποίων είναι αναγραμμένα στην μαρμάρινη στήλη του Ηρώου των πεσόντων της πατρίδας μας Σιάτιστας.
Είναι φανερό πως κάθε σελίδα θα παραμένει ανοιχτή για συμπλήρωση από τους επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου, έτσι ώστε να γίνει πληρέστερη.
  Αρχίσαμε με το Λεωνίδα Παπαπαύλου, Γυμνασιάρχη, συνεχίσαμε με το Γεώργιο Σφήκα, Καθηγητή,  δεύτερο  στη στήλη του  Ηρώου, τον Παύλο Νεράντζη, καπετάν Περδίκα,το Γεώργιο Λιουλιάκη του Λαζάρου
   Σήμερα,2-9-2004, συνεχίζουμε με  το Γεώργιο Μυλωνά.

 Γεώργιος Μυλωνάς

 

Γεώργιος Μυλωνάς

 

Εγεννήθη εν Σιατίστη το 1881. Κατετάγη ως οπλίτης και υπηρέτησε κατά τα έτη 1904-1908 εις τα ανταρτικά σώματα Περδίκα, Βάρδα, Σκουντρή, Βολάνη. Επολέμησε εις Περκοπάναν, Λέχοβο, Νερέτι, Παπσιόρ και εφονεύθη το 1911 εις συμπλοκήν μετά των Τούρκων  παρά το Βαΐπεσι (Δαφνερό) τσιφλίκι του Καπλάν μπέη, συμπολεμών με τον Καραπιπέρην. Ο Καραπιπέρης με την ομάδα του είχε στήσει ενέδραν και εξόντωσε τον Ντέμτσιον, τον κατακρεουργήσαντα τον Αιμιλιανόν Γρεβενών. Ο Μυλωνάς έτρεξε να πάρηι  το όπλον του Ντέμτσιου και εύρε τον θάνατον  από σφαίραν του Τουρκικού αποσπάσματος.

 

(από το Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΝ ΜΝΗΜΗ )

 

  Γεώργιος Μυλωνάς

   "...Τότε,  ο Καραπιπέρης  είτε από λόγους προνοίας είτε από λόγους εκδικήσεως πήρε το όπλο του  και πετάχθηκε πάλι στα Μακεδονικά βουνά. Κατήρτισε  ιδικό του σώμα και μ’ αυτό ήρθε σε συμπλοκές με το στρατό των Τούρκων, από τις συμπλοκές που έκαμε με τους Τούρκους  αξιοσημείωτη ήταν η συμπλοκή με την τούρκικη συμμορία υπό τον τρομερό Καπετάν Ντέμτσιο, η οποία είχε προβει στο φόνο του αειμνήστου Μητροπολίτου Γρεβενών  Αιμιλιανού, του οποίου το σεπτό άγαλμα κοσμεί  σήμερα την πλατεία Γρεβενών. Ήταν  ημέρα Παρασκευή οπόταν μεταφέρονταν  τα σεπτά  λείψανα του Αιμιλιανού  και της συνοδείας αυτού στα Γρεβενά. Την ιδία ημέρα και την ιδια ώρα ο Καραπιπέρης με το σώμα του μάχονταν με τη δολοφόνο συμμορία και ο αρχηγός αυτής και δυο άλλοι πίπτουν νεκροί από τα ελληνικά όπλα, τα οποία εκδικούνται το χυθέν  αίμα των ομογενών τους και αποδεικνύουν αψευδή την Ευαγγελική ρήτρα «οι μαχαίρα χρησάμενοι μαχαίρα απολούνται». Κατά την μάχη όμως αυτή ο Καραπιπέρης έχασε ένα από τα παλικάρια του, τον γενναίο  και ατρόμητο Γεώργιο Μυλωνά...."

(από το υπό έκδοση έργο του Φιλίππου Αν. Ζυγούρη Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και Λαογραφικά αυτής )

 

Ζωγράφου Αικατερίνη