Χάρτης με τις πόλεις καταγωγής των 8 μαρτύρων

Από το βιβλίο της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης «Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα»  Ανέκδοτα Έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ Μαρτυρησάντων (Δυτικομακεδόνων και άλλων), έκδοση της Εταιρείας, Αθήνα 1996.

 

επιστροφή