ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΖΑΜΑΝΗ-ΤΑΤΗ

 

 

Το σπίτι βρίσκεται στη Γεράνεια  πάνω στον κεντρικό δρόμο. Είναι γνωστό στους παλιούς Σιατιστινούς ως  το   σπιτι τ' Ζαμάνη.

Πράγματι,  οι πρώτοι ιδιοκτήτες του ήταν η οικογένεια Ζαμάνη.  Στους Σιατιστινούς, αλλά και ευρύτερα στον ελληνικό εκπαιδευτικό κόσμο, είναι γνωστός ο Ζήσης Ζαμάνης, εκπαιδευτικός,  που γεννήθηκε το 1874 και ήταν αριστούχος Φιλόλογος του Πανεπιστημίου Αθηνών, τιμημένος από την Πολιτεία με τον αργυρό και χρυσό Σταυρό του τάγματος του Γεωργίου του Α΄.
Το σπίτι αγόρασε από τους απογόνους  της οικογένειας  Ζαμάνη το 1954 ο  Δημήτριος Πατρώνας και το έδωσε προίκα στην κόρη του Θεοδώρα Πατρώνα - Τάτη , που είναι και η σημερινή ιδιοκτήτρια.
Είναι, σύμφωνα με την 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, μοναδικό αρχιτεκτονικό δείγμα Μακεδονικού ρυθμού.

επιστροφή