Πληροφορίες για τη στρεματική απόδοση και την εμπορία του Σιατιστινού κρασιού


Από το βιβλίο του Μιλτιάδη Στρακαλή  50  ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, που εκδόθηκε το 1962, σημειώνουμε πως τη χρονιά 1960 η παραγωγή σταφυλιών ήταν 711.000 Kg   και ο οίνος 380.000 Kg.


Από το άρθρο του Μιλτιάδη Λεονταρη    στο Λεύκωμα Σιατιστέων Μνήμη με θέμα:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ  ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
σημειώνουμε:
Στην εποχή της ακμής της αμπελουργίας, οι αμπελώνες ανέρχονταν σε περισσότερα από 20.000 στρέμματα  με μέση στρεμματική  απόδοση 600-800 κιλά σταφύλια, αντίστοιχα το 1961 κυμαίνονταν  στις 2500-3000 στρέμματα  με 200-300 κιλά απόδοση.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π. ΤΣΑΟΥΣΗ

ΟΙ ΣΙΑΤΙΣΤΙΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΖΑΡΙΑ
......Μεγάλην απόδοσιν είχον τότε και τα αμπέλια, των οποίων εξαιρετικής ποιότητας κρασιά επωλούντο στα παζάρια. Δύο ήταν τα μεγάλα κέντρα καταναλώσεως, τα Γιάννενα και η Κορυτσά. Πρώτοι πήγαιναν οι κρασάδες, άδειαζαν τα δερμάτια τα φούσκωναν και τα κρεμούσαν έξω από τα χάνια, δια να μάθη ο κόσμος ότι έφθασε το νέο κρασί. Επίσης μεγάλην κατανάλωσιν έκαμνε και η Σαμαρίνα. Το καλοκαίρι όταν εγέμιζεν από οικογένειες, οι Σαμαριναίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν νοστιμάδα από το κοκορέτσι και ψητό χωρίς ντερβενίσιο κρασί. Εγνώριζαν οι μερακλήδες ποια κατώγεια είχαν κρασί ντερβενίσιο γερό, το πλήρωναν ακριβά, γιατί εκεί επάνω στα 1600 μέτρα , τα μαγαζιά που είχαν κρασί Σιατιστινό έκαμναν χρυσές δουλιές και εκείνα  που είχαν άλλα δεν έπιαναν μπάζα......
(Απόσπασμα από σχετικό άρθρο  στο Λεύκωμα Σιατιστέων Μνήμη. )

Σήμερα στο Δήμο Σιάτιστας η καλλιέργεια του αμπελιού φτάνει  τις 3000 χιλιάδες στρέμματα, σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση του αμπελουργικού Μητρώου. Ο αριθμός των ιδιοκτητών αμπελιών φτάνει στους 500 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σιάτιστας και περίπου από τριάντα εκμεταλλεύσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μικροκάστρου και Παλαιοκάστρου. Υπάρχουν μικρές εκμεταλλεύσεις ενός και δύο στρεμμάτων, αλλά και αρκετοί μεγάλοι αμπελώνες.

(Από την εισήγηση της Γεωπόνου του Δήμου Σιάτιστας,  κ.  .Αναστασίας Σαροπούλου-Μπούρτσου στην πρώτη Γιορτή αμπελιού στη Σιάτιστα στις 8 Νοεμβρίου 2003 .)
 

 

επιστροφή