Σ ι ά τ  ι σ τ α

Τους θησαυρούς σου ψηλαφώντας
ο νους μου τρέχει σ' ατραπούς και λεωφόρους,
που τα παιδιά σου χάραξαν σ΄Aνατολή και Δύση
αναζητώντας το καλό σε λόγο, τέχνη και πραμάτεια
για να στολίσουν ζηλευτά μόνο τ΄όνομά σου !

Νίκος Ποταμίτης
    Σιάτιστα 10-5-2002

 

Ο Δήμος Σιάτιστας συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις για την έδρα του νέου Δήμου Βοϊου, σήμερα Δευτέρα 10 Μαϊου 2010 και ώρα 11:00π.μ. πραγματοποίησε  συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Τσιστοπούλου, έξω από το Δημαρχείο της Σιάτιστας. Διαβάστε :

 

Την ομιλία του Δημάρχου Σιατίστης κ. Κ. Κοσμίδη

 

Την ομιλία του  Δημ. Συμβούλου κ. Χ. Ζευκλή

 

 

Εισαγωγή /Ονομασία /Η Σιάτιστα των εθνικών αγώνων ./Η Σιάτιστα της οικονομίας και του πολιτισμού./

Η Σιάτιστα  της Παιδείας. /Η Σιάτιστα των ευεργετών. /Η Σιάτιστα των ...τεσσάρων εποχών./

Χρήσιμες πληροφορίεςΕπίλογος

Κεντρική σελίδα