Κεντρική Σελίδα

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

Ο Ναός του Προφήτη Ηλία, βρίσκεται ανάμεσα στις δυο συνοικίες της Πόλης μας, τη Χώρα και τη Γεράνεια. Είναι τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με υπερυψωμένο νάρθηκα- γυναικωνίτη και ένα μονόχωρο παρεκκλήσι, του Αγίου Χαραλάμπους, στη βορειοανατολική πλευρά. Χτίστηκε το1701.

Αγιογραφήθηκε στα 1740-1744, γνωρίζουμε μάλιστα τα ονόματα των ζωγράφων, είναι ο Αναστάσιος Ιωάννου Καλούδης από την Ήπειρο και οι αδελφοί του .

Οι παραστάσεις της Ρίζας του Ιεσσαί με τους αρχαίους φιλοσόφους, της Δημιουργίας του Αδάμ, της Ετοιμασίας του Θρόνου, της Δευτέρας Παρουσίας, είναι αξιόλογες.

Εδώ υπάρχει και η -μοναδική στον ελλαδικό χώρο κατά τον Σ. Κίσσα -παράσταση των αγίων Επταρίθμων, που είναι οι δυο φωτιστές των Σλάβων Κύριλλος και Μεθόδιος και οι πέντε σπουδαιότεροι μαθητές τους άγιος Ναούμ Αχρίδος, άγιος Κλήμης Αχρίδος, άγιος Σάββας, άγιος Αγγελάριος και άγιος Γοράσδων.

(οι πληροφορίες προέρχονται από την πρώτη ανάρτηση της ιστοσελίδας το 2002)

 

Σχετικό Θέμα

 

Ταυτότητα Το Σήμερα Το χθές Αφιερώματα Αρχείο Επικοινωνία
Αυτό το site έχει κατασκευαστεί από τη ΦΟΡά