Κεντρική Σελίδα

 

                                                                        Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

    

Η ιστοσελίδα (web page) http://www.siatista.gr  έχει ως κύριο στόχο την ψηφιακή  καταγραφή και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σιάτιστας.  Η πρόσβαση   σ' αυτήν και η χρήση της υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της http://www.siatista.gr και των χρηστών-επισκεπτών της. Ειδικότερα:

1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα http://www.siatista.gr  και δεν φέρει τη δήλωση  «αναδημοσίευση» αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν. 2Ι2Ι/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της http://www.siatista.gr.

2. Η http://www.siatista.gr λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα  να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η http://www.siatista.gr  δεν εγγυάται όμως την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

3. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ( ιστοσελίδες) μέσω συνδέσμων (1inks) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών, το περιεχόμενό τους δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό της. Η διευκόλυνση αυτή δεν έχει την έννοια ότι η http://www.siatista.gr συμφωνεί με το περιεχόμενο ή τη μορφή της συνδεμένης σελίδας.  Η http://www.siatista.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links ) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

4. Η http://www.siatista.gr δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών-επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα  που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λπ.).

5. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια της http://www.siatista.gr ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα.

6. Η http://www.siatista.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο πινάκων ανακοινώσεων (bulletin boards) ή ομάδων συζήτησης (chat), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της, καθώς και για κάθε μεταδιδόμενη πληροφορία, η οποία διαθέτει ανακριβές, εσφαλμένο, απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, πορνογραφικό και υβριστικό περιεχόμενο. Απαγορεύεται η μετάδοση ή προσάρτηση παρομοίων μηνυμάτων ή πληροφοριών, καθώς και όσων επιφέρουν, ή δύνανται να επιφέρουν ποινική ή αστική ευθύνη. Η http://www.siatista.gr δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.

7 Η http://www.siatista.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ' αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

8. Η http://www.siatista.gr θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά  δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων, που θα έρθουν εις γνώση της βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών επισκέψεων, e-mails με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της επικοινωνιακής της σχέσης με αυτούς.  

9. Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα http://www.siatista.gr επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.  

Ταυτότητα Το Σήμερα Το χθές Αφιερώματα Αρχείο Επικοινωνία
Αυτό το site έχει κατασκευαστεί από τη ΦΟΡά