Ιερός Ναός προς τιμήν του Οσίου πατρός ημών Αντωνίου

Ο ναός του Αγίου Αντωνίου, όπως και οι περισσότεροι ναοί της πόλης μας, έγινε με δωρεές και προσωπική εργασία των απανταχού Σιατιστέων.
Έχει ανεγερθεί στη θέση «Παπαγιάννη δέντρα», όπου σύμφωνα με διηγήσεις Σιατιστινών των περασμένων γενιών έβλεπαν τη νύχτα «φως» στα δέντρα αυτά, και η παράδοση ήθελε εκεί να υπήρχε στο παρελθόν εξωκλήσι. Η ευσέβεια των προπατόρων μας, διά να διαφυλάξη την ιερότητα του τόπου, ανύψωσε εις αυτήν εικονοστάσιον, κοινώς λεγόμενον «Ντουλάπι» και ετοποθέτησεν εις αυτό την εικόνα του Αγίου Αντωνίου. ......
Ο θεμέλιος λίθος του Ναού ετέθη την 28ην Ιουλίου 1959 και εντός διετίας απεπερατώθη ο Ναός
, σημειώνει ο παπα-Νικόλαος Α. Δάρδας στο βιβλίο του ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ. Ο παπα-Νικόλας Δάρδας υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες της ανέγερσης του Ναού. 


                                                                                                                                                                                                                            Αικ. Ζωγράφου