Μαρκίδες Πούλιου συνεργάτες του Ρήγα Βελεστινλή.

Θεοχάρης Τουρούντζιας συμμάρτυρας του Ρήγα.

 

Το τιμητικό μνημείο βρίσκεται στην πλατεία Τσιστοπούλου. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 16/5/1971. Την κατασκευή χρηματοδότησε η επιτροπή  εορτασμού της 150ετίας της εθνικής παλιγγενεσίας.

Φωτογραφία : Αρχείο Γ. Μπόντα

περισσότερα