Αρχιεπίσκοπος Ζωσιμάς.

Σιατιστινός κληρικός. Επίσκοπος Σισανίου (1686-1746) και

Αρχιεπίσκοπος Αχριδών 1695-1699 και 1707-1709.

 

Το τιμητικό μνημείο βρίσκεται στον περίβολο του Μητροπολιτικού Μεγάρου Σιάτιστας. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 16/5/1971. Την κατασκευή χρηματοδότησε η «επιτροπή εορτασμού της 150ετίας της εθνικής παλιγγενεσίας».

Φωτογραφία : Συλλογή Αικ. Ζωγράφου

περισσότερα