Ιωάννης Τραμπαντζής.
         Ευεργέτης της Σιάτιστας
                   (1813- 1890)
.

 Η Προτομή του, που βρίσκεται στο τρίγωνο απέναντι από το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο και, κατά τον Α. Δάρδα, στήθηκε εκεί το Μάιο του 1940, φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Μιχαήλ Τόμπρο.      

Φωτογραφία : Συλλογή Αικ. Ζωγράφου

περισσότερα