Ιάκωβος Κλεόμβροτος.

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης από το 1945 έως το 1958.

 

Την Προτομή του, που βρίσκεται στον περίβολο της Μητρόπολης στη Σιάτιστα, φιλοτέχνησε ο γλύπτης Γεώργιος Δ. Γεωργιάδης. Την κατασκευή της χρηματοδότησε ο Νικόλαος Τύρνας, ευεργέτης της πόλης μας.

Τα αποκαλυπτήριά της έγιναν στις 4/7/1999.

Φωτογραφία : Συλλογή Αικ. Ζωγράφου

περισσότερα