Αργύριος Ιωάννου Τύρνας
                    (1901-1995)
.

Σιατιστινός μετανάστης στις ΗΠΑ με αξιόλογη προσφορά του στο έργο της Ύδρευσης της Σιάτιστας. 

Την Προτομή του, που βρίσκεται στο πάρκο δίπλα στο Κουκουλίδειο Πνευματικό Κέντρο, φιλοτέχνησε ο γλύπτης Γεώργιος Δ. Γεωργιάδης. Την κατασκευή του χρηματοδότησε ο Νικόλαος Τύρνας, αδελφός του Αργυρίου και ευεργέτης της Σιάτιστας. Τα αποκαλυπτήριά του έγιναν στις 4/7/1999.   

Φωτογραφία : Συλλογή Αικ. Ζωγράφου

περισσότερα