Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διέρχεται τον Προύθο. Φανταστική σύνθεση του P. Von Hess.

 (Μουσείο Μπενάκη, Ιστορία του Ελλ. Έθνους τ. ΙΒ σελ. 22 , Εκδοτική Αθηνών Α.Ε).