Παιδομάζωμα, του  Νικολάου Γύζη (Εθνική Πινακοθήκη).

(Διον. Κόκκινου,  Ιστορία της Nεωτέρας Ελλάδος, τ. 1ος, σελ . 70, εκδ. «Μέλισσα»)