Εικόνα εξωφύλλου: Γ. Ρούσης, (Αρχείο Θωμά Κ. Κούγια).

επιστροφή