Θάλεια Φλωρά - Καραβία
Σιάτιστα 1871 – Αθήνα 1960
Ζωγράφος
 

Η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Κων/πολη το 1874. Αποφοίτησε από το Ζάππειο Παρθεναγωγείο της Κων/πολης το 1888. Με υποτροφία του Κων. Ζάππα και οικονομική συνδρομή του  αδελφού της  το 1895 πήγε στο Μόναχο και σπούδασε ζωγραφική. Το 1898 γύρισε στην Κων/πολη και ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη ζωγραφική.

Το 1899 παρουσίασε την πρώτη ατομική της έκθεση στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο της Κων/πολης. Ακολούθησαν και άλλες ατομικές    εκθέσεις και συμμετοχές  σε πολλές ομαδικές και διεθνείς εκθέσεις. Η τελευταία ατομική της έκθεση έγινε στην Αθήνα το 1959.

Το 1907 εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο, παντρεύτηκε το δημοσιογράφο Νικόλαο Καραβία και ίδρυσε δική της καλλιτεχνική σχολή.

Ταξίδεψε σε πολλά μέρη του κόσμου και οι εντυπώσεις της δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά της εποχής της. Στους Βαλκανικούς πολέμους με ειδική άδεια πήγε στο μέτωπο. Τις εντυπώσεις της συγκέντρωσε και δημοσίευσε το 1936 στο βιβλίο της: Εντυπώσεις από τον πόλεμο του 1912-1913: Μακεδονία-Ήπειρος, τυπ. Μωυσιάδου-Μάρδα, Αθήνα 1936. Στον πρόλογο του βιβλίου αυτού σημειώνει: …εκείνη την εποχή, σημείωνα με λόγια και Εικόνες τις εντυπώσεις μου, όθε περνούσα. Βιαστικά, αρπαχτά…..

Ο αριθμός των έργων της είναι πολύ μεγάλος, αναφέρονται 2500.

Ο Αλκιβιάδης  Χαραλαμπίδης στο Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό σημειώνει:…..

«Ως ζωγράφο την απασχόλησαν όλες σχεδόν οι θεματικές κατηγορίες, πορτρέτο τοπιογραφία, λουλούδια, καθημερινές ασχολίες, μυθολογικές παραστάσεις. Είχε την ικανότητα να αφομοιώνει τα μορφοπλαστικά διδάγματα και να τα υποτάσσει στις ανάγκες της προσωπικής της εκφραστικής».

Τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών το 1945 και με το Σταυρό Ταξιαρχών του Τάγματος της Ευποιίας το 1954.

 

Βιβλιογραφία:

 

1. Ρούλα Παπαδημητρίου, Η ζωγράφος Θάλεια Φλωρά-Καραβία στο Σιατιστέων  Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1972. Τυπογραφείον Αφων Αλτιντζή  Ο.Ε.
2. Αλκιβιάδης Χαραλαμπίδης, Σχέδια της Θάλειας Φλωρά-Καραβία από τον πόλεμο 1912- 13,  Συλλογή Γ΄ Σώματος Στρατού, στα Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τόμος 14, Θεσσαλονίκη 1974 και του ίδιου, Άγνωστα έργα της Θάλειας Φλωρά-Καραβία στη Θεσσαλονίκη, στα Μακεδονικά, τόμος 18, Θεσσαλονίκη 1978.
3. Βικιπαίδεια.
4. Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτική  Αθηνών.
5. Ημερολόγιον Σκόκου έτους 1909.
6. ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ:
Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία  

7.Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος- Λαρούς- Μπριτάννικα.
 

   

επιστροφή