Κεφάλι πήλινου ειδωλίου από αρχαϊκό τάφο (β΄ μισό 6ου αι. π.Χ.).

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής Κοζάνης.

 

Πληροφορίες για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής -απ'όπου και το ειδώλιο -μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο :             http://www.kozani.gr/MouseioAianhs/viaegnatia.html

 

 επιστροφή