Ενδεικτική βιβλιογραφία για το θέμα:

 

Οικονομική, Κοινωνική, Εκπαιδευτική, γενικότερα πολιτισμική παρουσία του Μακεδονικού Ελληνισμού στη γενέτειρα και στις παροικίες (της Βαλκανικής και  της Μεσευρώπης)  κατά τους τελευταίους αιώνες  της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (κυριαρχίας), δηλ. από τα τέλη του 17ου αιώνα  ως τις  αρχές του 20ού .

 

1.     .Απ. Βακαλόπουλου «Καταπίεση και Αντίσταση» (του Ελληνικού Μακεδονισμού τον καιρό της Οθωμανικής Κυριαρχίας), στον τόμο  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 4.000 χρόνια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού  «Εκδοτική Αθηνών», σελ. 385-34.

2.     Κ.Θ.Δημαράς, «Πνευματικός Βίος» (του Μακεδονικού Ελληνισμού) την ίδια περίοδο στον ίδιο τόμο , σελ. 394-403.

3.     Κων. Απ. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Βορείου Ελληνισμού: Μακεδονία, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1990, σελ. 111-137: Εθνική και πνευματική αφύπνιση του Ελληνισμού της Μακεδονίας κατά το β΄ μισό του 18ού αι.».

4.     Ζοέλ Νταλέγκρ, Έλληνες και Οθωμανοί 1453-1923, μετ. Σοφίας Μπίνη – Σωτηροπούλου, εκδ. Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος (2006).

5.     Χρίστου Ζαφείρη, Βαλκάνιος Πραματευτής, εκδ. «Εξάντας», 1998.

6.     Ιω. Παπαδριανού, Οι Έλληνες της Σερβίας (18ος-20ός αι.) εκδ. του περιοδικού ¨Ενδοχώρα», Αλεξανδρούπολη, 2001.

7.      Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Παροικιακός Ελληνισμός (στο σχετικό  δικτυακό τόπο).

8.     Στράτος Ηλιαδέλης,  Μακεδόνες απόδημοι στη Μεσευρώπη, έκδοση Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλονίκη, 2005.

9.     Στεφ. Παπαδόπουλου, Εκπαιδευτική και Κοινωνική Δραστηριότητα του Ελληνισμού της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1970.

10.             Ι. Κ. Βασδραβέλλη, Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της Ανεξαρτησίας Αγώνες (1796-1832), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών , Θεσσαλονίκη 1940.

11.             Ιω. Αποστόλου, Ιστορία της Σιατίστης, εκδ. Οίκος Δημητράκου, Αθήνα 1929.

12.             Γεωργίου Λαΐου, Η Σιάτιστα και οι Εμπορικοί  Οίκοι Χ΄΄Μιχαήλ  και Μανούση, Θεσσαλονίκη 1982.

13.             James S. Siotas, Siatista – Macedonia: The Spirit of Hellenism.

14.             Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της  τουρκικής κυριαρχίας, με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες αποδήμους στις βαλκανικές χώρες (15ος αι. έως το 1912), Σιάτιστα 2003 .

15.            Της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης «Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα»  Ανέκδοτα Έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ Μαρτυρησάντων (Δυτικομακεδόνων και άλλων), έκδοση της Εταιρείας, Αθήνα 1996.

16.  Μαρίας Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί Λαοί (από την τουρκική κατάκτηση ως την εθνική αποκατάσταση), β΄ έκδοση, «Βάνιας», Θεσσαλονίκη 1996.

17.             Rene Ristelhueber, Ιστορία των Βαλκανικών λαών, μετ. Αναστασίας Μεθενίτη – Αθανασίου Δ. Στεφανή, εκδ. «Παπαδήμας», 2003.

18.             Letterio Augliera, Βιβλία – Πολιτική – Θρησκεία: Το τυπογραφείο του Νικόδημου Μεταξά πρώτου εκδότη ελληνικών κειμένων στην Ορθόδοξη Ανατολή (μετ. Στάθη Μίρταχα, Αθήνα, 2006), έκδοση της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Αθήνα 2006.

19.             Δημ. Σιάσιου, «Οι Σιατιστινοί πραματευτάδες, τα ταξίδια και τα τραγούδια τους» στο περ. «Σιατιστινά» , τ. 13, 1955.

20.             Π. Κ. Ενεπεκίδης, Μακεδονικές  πόλεις και οικογένειες 1750-1930, σελ. 242 κ.π. για την οικογένεια Καραγιάννη με  τίτλο ευγενείας  (von Karayan). 

21.             Ι. Κ. Χασιώτης, Επισκόπηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Διασποράς, εκδ. «Βάνιας», 1993.

22.    Απ. Βακαλόπουλου, "Οι Δυτικομακεδόνες απόδημοι επί Τουρκοκρατίας",

       στον   τόμο Παγκαρπία Μακεδονικής Γης, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,

        Θεσσαλονίκη 1980.

 

 

 

 

 

επιστροφή