ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Του Γεωργίου Ι. Σούρλα

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1940 ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

 

   ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ..............................................................................................σελ.3

   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ .................................................................................σελ.5

 

1.  1.  Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ 1940-41 ..............................................................................σελ.9

2.   2. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ.................... σελ. 11

3.  3.  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΟΙΙΑΣ......................... σελ .15

    Ένας Βορειοηπειρώτης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γρα΅΅ής

    Θέλω να βρω τον τάφο του αδελφού ΅ου

    Θέλω να προσκυνήσω τον τάφο του πατέρα ΅ου

  4. ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ........................................ σελ. 20

  5. ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.............................  σελ 22

     Τα σχέδια των αντιπάλων

     Δυνά΅εις και διάταξη του ΅ετώπου

     Α' περίοδος του πολέ΅ου, 28 Οκτωβρίου - 13 Νοε΅βρίου 1940

     Β' περίοδος του πολέ΅ου, 14 Νοε΅βρίου - 8 Δεκε΅βρίου 1940

     Γ' περίοδος του πολέ΅ου, 9 Δεκε΅βρίου 1940 - 8 Μαρτίου 1941

     Δ' περίοδος του πολέ΅ου, 9 Μαρτίου - 28 Απριλίου 1941

     Το ύψω΅α 731

     Η εισβολή των Γερ΅ανών στην Ελλάδα Επώδυνη επιστροφή

     Συνολικές απώλειες

  6.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΥΝ...........................  σελ 39

    Από το η΅ερολόγιο του έφεδρου ανθυπολοχαγού Νίκου Παπαβασιλείου

    Στο Μάλε-Σπάτ. Η φρικτή τραγωδία

    Από το η΅ερολόγιο του εφέδρου λοχαγού Γρηγορίου Γεωργίου

    Από το η΅ερολόγιο Ιταλού αξιω΅ατικού

    Από το η΅ερολόγιο του εφέδρου ανθυπολοχαγού Νίκου Καραντώνη

    Από το η΅ερολόγιο του εφέδρου ανθυπολοχαγού Αθανασίου Παρασκευαϊδη

   Από το «΄Αξιον Εστί» και το «΄Ασ΅α ηρωικό και πένθι΅ο για τον χα΅ένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» του Οδυσσέα Ελύτη

    Από το «Γρά΅΅α από το ΅έτωπο» του ΄Αγγελου Σικελιανού

    Τετράστιχο του Κ. Παλα΅ά

    Από την ποιητική συλλογή «Οδοιπορία, ποιή΅ατα 1929-1957» του Νικηφόρου Βρεττάκου

  7. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1940  .....................................................σελ. 47

  8.ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΡΑΜΑ ..................................... σελ. 49

  9.ΟΙ 7.976 ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ  ................................................σελ. 51

10.ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ .........................................σελ. 54

11.ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΙΜΟ Η ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ......................... σελ. 56

12.12.  ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ

           ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΤΟΥΣ  ................................................................................ σελ. 60

13.ΑΓΝΟΙΑ Ή ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ  ...............................................................................σελ. 63

Το πρακτικό της συνεδρίασης του Υπουργικού Συ΅βουλίου  της 28 Αυγούστου 1987

14.ΜΕΤΑ ΑΠΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  .......................................σελ. 67

15.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΣΤΩΝ  ...................................σελ. 71

16.16.  Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

          ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ     ...................................................................................... σελ. 75

17.17. ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ ..............σελ. 83

          Κορυτσά

     Κλεισούρα

    Στη φυλακή, γιατί περιέθαλψαν Έλληνες τραυ΅ατίες πολέ΅ου

    Αργυρόκαστρο, ΄Αγιοι Σαράντα, Τεπελένι

    Στρατιωτικό νεκροταφείο Βουλιαρατών

18.ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ................................................................σελ. 98

     Η «αναγνώριση» της προσφοράς ενός πολε΅ιστή από την Πολιτεία

     Μετά από 65 χρόνια στον τάφο του πατέρα ΅ου

     Μας φίλησε κι έφυγε για τον πόλε΅ο

     Από τη Σ΅ύρνη στο ΅έτωπο

     Με τα παιδιά των πεσόντων

19.ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ   ................................................................................σελ. 109

      ΕΠΙΛΟΓΟΣ   ...............................................................................................σελ. 111

      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ................................................................. σελ. 115


 

επιστροφή