ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Tοιχογραφία  με σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη στο νάρθηκα - γυναικωνίτη.
Η έξωση του Αδάμ και της Εύας από τον παράδεισο. Η θυσία του΄Αβελ.

 

επιστροφή