ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΝΟΥΣΗ

Ζωγραφισμένο επίκρανο με χρονολογία 1787

επιστροφή