ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΝΟΥΣΗ

Στο δωμάτιο του μετζοπατώματος    ηλιακό  βρίσκεται η τοιχογραφία με το φανταστικό πουλί και την επιγραφή "1789 απριλίου 10/όρνηον--"

επιστροφή