ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΝΟΥΣΗ

Η πιο παλιά επιγραφή, πελεκημένη σε πέτρα, βρίσκεται εντοιχισμένη σε ύψος 5,70 μέτρα από το έδαφος, δεξιά απο τη θύρα της εισόδου, σε μια κόγχη.
Στο υπέρθυρο της κόγχης,  ανάμεσα σε δικέφαλους αετούς υπάρχει σταυρός με  την επιγραφή  "ΙC-XC/17-62"   και μέσα στην κόγχη:  "1763" και δικέφαλος αετός με επιγραφή "ΜΝΑΗΟΥΛΟΥΝΟ΄' : =M(η)να  Hουλ(i)ου  20

επιστροφή