Φίλιππου Ζυγούρη, Τα κόλιαντα
Απόσπασμα από το υπό δημοσίευση έργο του "Ιστορικά Σημειώματα περί Σιατίστης και Λαογραφικά αυτής".
Ελευθέριου Κουφογιάννη,  Το  Έθιμο των «κλαδαρών»,  οι σχετικές λέξεις και οι ετυμολογίες τους .(Εθιμολογική και ετυμολογική παρουσίαση  )

επιστροφή