Κολιαντίνες,
έτοιμες να μοιρασθούν στα παιδιά που θα πουν τα κάλαντα.
Τις κολιαντίνες έκανε για το siatistanews  η κ. Αγνή Μ. Τσαούση. Το κέντημα είναι από την προίκα της κ. Άννα Γκουτζιαμάνη-Στυλιανάκη , όπως φαίνεται και από τα κεντημένα μονογράμματα.