Κολιαντίνες,
έτοιμες να μοιρασθούν στα παιδιά που θα πουν τα κάλαντα.
Τις κολιαντίνες έκανε για το siatistanews  η κ. Αγνή Μ. Τσαούση.