Κολιαντίνες σε απλάδα.
Τις έκανε η κ. Αγνή Μ. Τσιαούση. Η απλάδα φέρει χαραγμένη τη χρονολογία 1652  και ανήκει στην οικογένεια της κ. Άννας Γκουτζιαμάνη-Στυλιανάκη.