Κολιαντίνα ..η μοναδική
Δεν συνηθίζεται στις μέρες μας, πάντα η καημένη θεωρούνταν, σχετικά με τα υπόλοιπα κόλιαντα, παρακατιανή.
Είδος  υπό εξαφάνιση! Γι' αυτό την τιμήσαμε τοποθετώντας την σε παλιά σιατιστινή απλάδα, που φέρει  χαραγμένη τη χρονολογία 1652.
Την κολιαντίνα έκανε η κ. Αγνή Μ. Τσιαούση.
 Η απλάδα ανήκει στην  οικογένεια της   κ. Άννας Γκουτζιαμάνη-Στυλιανάκη.