Από τα πιο παραδοσιακά και σπάνια στις μέρες μας σχέδια μουστοκούλουρου. Ονομάζεται αγκαλιαστή. Προσφερόταν στους πλησιέστερους συγγενείς.
Το έχει κάνει η κ. Μαριάνθη Τσίτσαρη, σε σχέδιο που μας είχε δείξει η Δέσποινα Γκουτζιαμάνη-Ζωγράφου