Μουστοκούλουρα  σε διάφορα σχέδια. Συνυπάρχουν οι παραδοσιακές μορφές με τις απλές  σε σχήμα στρόγγυλο, που επιβάλλει  ο περιορισμένος χρόνος που αφιερώνουμε στην κουζίνα στην εποχή μας.
Τα μουστοκούλουρα της φωτογραφίας  τα έκανε φέτος η κ. Μαριάνθη Χ. Τσίτσαρη.