Μουστόπιτα σε πιατέλα.
Την έκανε  για το siatistanews  η κ. Μαριάνθη Χ. Τσίτσαρη.