Μουστοκούλουρο  σε σχήμα ανθρώπου. Απο τα αγαπημένα των μικρών παιδιών σε κάθε σπίτι.
( από τα μουστοκούλουρα της κ. Μαριάνθης Χ. Τσίτσαρη)