Η συμφωνία ... των αντιθέσεων με τη σύμφωνη γνώμη του ουρανού.

επιστροφή                                                                                                                   επόμενη