"... τα καημένα τα σπίτια που το ένα στο άλλο

ακουμπούνε γλυκά και αποκοιμιούνται ..."

(Ο. Ελύτης, Αξιον εστί)

επιστροφή                                                                                                                   επόμενη