Υπάρχουν γωνιές  όπου η πέτρα υποχωρεί στο χώμα  και το πράσινο ξεθαρρεύει.

επιστροφή                                                                                                                   επόμενη