Συνεχίζουμε την ξενάγηση στην πόλη της Σιάτιστας με επίσκεψη της παλαιοντολογικής Συλλογής του Ενιαίου Λυκείου Σιάτιστας.

  ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ  ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

         Μια από τις πρώτες -χρονολογικά - εργασίες μαθητών και καθηγητών του Ενιαίου Λυκείου Σιάτιστας  (όταν ακόμα λειτουργούσε σαν Τραμπάντζειο ) είναι η δημιουργία της Παλαιοντολογικής Συλλογής  του σχολείου.
   Η Συλλογή αυτή αποτελείται από οστά θηλαστικών της πλειστόκαινης  υποπεριόδου του Καινοζωικού αιώνα, και από όστρακα ελασματοβραγχίων και γαστεροπόδων.
    Το ξεκίνημα αυτής της συλλογής τοποθετείται στις αρχές του 20ου αιώνα.Το  πρώτο της κομμάτι, ο απολιθωμένος χαυλιόδοντας, βρέθηκε στην κοιλάδα του Αλιάκμονα -στον οικισμό Πολύλακκο- το 1902 από τον Ν.Διαμαντόπουλο. Προσδιορίσθηκε επιστημονικά από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Θ.Σκούφο.
   Το 1906 ο καθηγητής του Τραμπαντζείου Γυμνασίου Αναστάσιος Δάνας ιδρύει την "Παλαιοντολογική  Συλλογή Σιατίστης" σε αίθουσα του Γυμνασίου. Τα επόμενα  15 χρόνια ο Αναστάσιος Δάνας με τους μαθητές του σχολείου και τις υποδείξεις των καθηγητών Θ. Σκούφου και Κ. Κτενά συγκεντρώνει νέα  ευρήματα και πλουτίζει τη Συλλογή. Στη συνέχεια μέχρι τον πόλεμο του ΄40 το έργο της διαφύλαξης και συμπλήρωσης της Συλλογής αναλαμβάνουν  οι Φυσικοί  του Σχολείου Ν. Λιάκος  και Κ. Δάνας .
    Η κατοχή σημάδεψε τη Συλλογή. Οι Γερμανοί κατέστρεψαν τα σημαντικότερα κομμάτια της.Μετά την απελευθέρωση οι καθηγητές του σχολείου προσπάθησαν να ξαναοργανώσουν την Συλλογή. Το 1969 με χρήματα της Σχολικής Εφορείας και δωρεά του συμπολίτη μας Γ. Καραλιώτα κατασκευάζουν  προθήκες για τη φύλαξη τουλάχιστον των ευρημάτων που είχαν περισωθεί.
    Το 1982 διαμορφώνεται αίθουσα  του σχολείου ειδικά για την έκθεση των ευρημάτων. Την πρωτοβουλία γι' αυτό είχαν η Λυκειάρχης   Ε. Δάρδα και ο Γυμνασιάρχης  Π. Χριστοφορίδης  και την προσπάθεια στήριξαν οικονομικά όπως πάντα συμπολίτες μας .
    Τη νέα τοποθέτηση και αξιολόγηση των ευρημάτων έκανε επιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον καθηγητή Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας Ι. Μελέντη. Την ίδια χρονιά  διαμορφώνεται  και "Οδηγός της Παλαιοντολογικής Συλλογής" με την επιστημονική υποστήριξη του καθηγητή  Ι. Μελέντη .
    Το 1988 στον  εορτασμό των 100 χρόνων του σχολείου μας  η Συλλογή μεταφέρθηκε σε άλλη μεγαλύτερη αίθουσα του Τραμπάντζειου  με δαπάνες  της Επιτροπής Εορτασμού.
   Τώρα η συλλογή  έχει μεταφερθεί προσωρινά σε δωμάτιο  του πρώην Τραμπάντζειου - Τσίπειου Οικοτροφείου έως ότου   ολοκληρωθεί η  αποκατάσταση και η επισκευή του Τραμπάντζειου Γυμνασίου.

  Μπορείτε να την  επισκεφθείτε ύστερα από τηλεφωνική συννενόηση στον αριθμό  (++30) 24650 21514

Αν θέλετε να δείτε τα εκθέματα κάντε κλικ στη λέξη περιήγηση.
Οι φωτογραφίες είναι του φωτογράφου Χρήστου Σπανού