Σιατιστινές .... περδίκες

Στην περίπτωση αυτή το αυγό το βράσαμε   και στη συνέχεια το ζωγραφίσαμε με μαρκαδόρο  (είναι νεώτερη τεχνική).